3.4.3 Aerobe celademhaling 3: Krebscyclus of citroenzuurcyclus

Hierna wordt het azijnzuur verder afgebroken tot 2CO2 met vorming van 2 ATP, 3NADH, 2H+ en FADH2. Ook hier is zuurstof nodig, dus ook deze reactie speelt zich af in de mitochondriën.

Globaal overzicht van de Krebscyclus. De moleculen zijn niet allemaal weergegeven. 6C, 5C en 4C verwijst naar het aantal koolstofmoleculen dat aanwezig is in het molecuul dat de cyclus doorloopt. Acetyl CoA bevat twee C-atomen, waardoor het 4C molecuul weer aangevuld wordt tot een 6C-molecuul.

De totale reactie van de citroenzuurcyclus:

AcCoA + 3 NAD+ + FAD + GDP + Pi + 2 H2O ⟶ 2 CO2 + GTP + 3 NADH + 2 H+ + CoA + FADH2

Biologielessen legt de citroenzuurcyclus ook duidelijk uit: