5.1 De celcyclus

Zolang cellen in staat zijn tot delen (stamcellen), doorlopen ze de celcyclus.

Celcyclus

De eukaryote celcyclus is verdeeld in 5 stadia:

  • G1 (gap fase 1, eerste groeifase)
  • S (synthese fase): dubbel zo veel DNA!
  • G2 (gap fase 2, tweede groeifase)
  • M (mitose)
  • C (cytokinese)

Cellen in rust doorlopen de cyclus niet meer en bevinden zich in de G0 fase. De duur van een celcyclus is verschillend van cel tot cel. Sommige cellen zullen zelfs nooit of bijna nooit meer delen. Denk maar aan neuronen en cellen in de lens van het oog.

De celcyclus wordt vaak verdeeld in twee delen: de interfase en de delingsfase.

Interfase

De interfase bestaat uit de G1-fase, de S-fase en de G2-fase. In de G1-fase vindt de celgroei plaats. Hierna gaat de cel in S-fase waarin het DNA gesynthetiseerd wordt. Er treedt replicatie op en dus een verdubbeling van de hoeveelheid DNA (zie 5.2), waardoor de chromosomen worden verdubbeld en er chromatiden ontstaan. Ook worden bouwstenen van een nieuwe celmembraan gevormd.

Hierop volgt de G2 of gap fase 2. Alle mitochondria en organellen repliceren. De centromeren, organellen die van belang zijn bij de mitose, worden klaar gemaakt voor de celdeling en de centriolen (microtubuli-organiserende centra buiten de kern) verdubbelen en bewegen elk naar een celpool.

Bekijk hier een uitleg over de celcyclus: