7.2.3 Synthetische theorie: neodarwinisme

Door koppeling van de Darwinistische theorie aan de nieuwe kennis over genetica en populatiegenetica, is het neodarwinisme ontstaan. Hierbij gaat men meer uit van populaties, in plaats van individuele organismen. Een populatie, een groep individuen van zich onderling reproducerende individuen, heeft een bepaalde genetische variatie (de verschillen in genetische samenstelling van de populatie). Evolutie is dan in feite de verandering van de genenpool, dus van de samenstelling van de genen, in die populatie.

Volgens de wet van Hardy-Weinberg wijzigt de genenpool niet als:

  • De populatie voldoende groot is
  • De individuen geheel willekeurig paren
  • Er geen genetische selectie plaatsvindt
  • Er geen mutaties optreden
  • Er geen migratie uit of in de populatie plaatsvindt
  • Er geen sprake is van genetische drift (willekeurige verspreiding van genen)

Je hoeft niet in staat te zijn om zelf de Hardy-Weinbergvergelijking te gebruiken; wel moet je weten wat de wet van Hardy-Weinberg inhoudt en welke voorwaarden daarvoor gelden.