25.3.3 Formules van enkelvoudige stoffen

De formules voor enkelvoudige stoffen (één atoomsoort) hangen af van de structuur:

 • Pure metalen vormen atoomroosters. Hun formule is simpelweg het atoomsymbool.
  Voorbeelden: Au, Fe.
 • In edelgassen blijven de moleculen los van elkaar. Hun formule is het atoomsymbool. Voorbeelden: He, Ar, Rn.
 • Zeven niet-metalen vormen moleculen die elk uit twee atomen bestaan. Het gaat hier om
  • drie veelvoorkomende gassen: waterstof (H2), stikstof (N2), zuurstof (O2)
  • de vier halogenen: fluor (F2), chloor (Cl2), broom (Br2), jood (I2)
 • Ezelsbruggetje: “Brinkelhof” (Br I N Cl H O F).
 • Soms noemt men deze stoffen ook wel expliciet diwaterstof, dizuurstof, dichloor, enz.

Allotropen zijn verschillende enkelvoudige vormen van dezelfde atoomsoort.

koolstofdiamant (C)
driedimensionaal atoomrooster
grafiet (C)
tweedismensionaal atoomrooster (honingraatpatroon),
vele laagjes opeengestapeld
zuurstof(di)zuurstof (O2)
stabiele vorm
ozon (O3)
verandert spontaan in O2
fosforwit fosfor (P4)
zeer reactief
rood fosfor (P)
keten van P-atomen; stabieler
tinwitte tin (Sn)
metaalachtig
grijze tin (Sn)
poederachtig