28.1.5 Procentuele samenstelling van een verbinding

Soms wil men weten wat het aandeel is van een element in de massa van een verbinding:

$$ \text{massa-aandeel van X} = \frac{\text{totale massan van X-atomen}}{\text{massa van de verbinding}}.$$

Men verkrijgt zo een fractie tussen 0 en 1, die vaak als percentage wordt weergegeven.

Voor het berekenen van massa-aandelen begint men met de berekening van de molaire massa van de verbinding. We herhalen het voorbeeld van fosforzuur, H3PO4:

$H:$     $3 \cdot 1,008 = 3,024 $       $\frac{3,024}{93,994} = 3,22 \%$

$P:$     $1 \cdot 30,974 = 30,974 $       $\frac{30,974}{93,994} = 32,95\%$

$O:$     $4 \cdot 15,999 = 59,996 $       $\frac{59,996}{93,994} = 63,83\%$

       totaal:                 93,994                       100,00%

Dus bestaat fosforzuur uit 3,22% waterstof, 32,95% fosfor en 63,83% zuurstof.