28.4.3 Gegeven/gevraagd: de massa van een stof

Gebruik de molaire massa van een stof om van g naar mol om te rekenen en andersom.

Voorbeeld: Men gebruikt de reactie  $\text{I}_2 + \text{XeF}_2 \rightarrow \text{IF}_3 + \text{Xe}$ (niet in evenwicht)  om 62 gram joodtrifluoride te vormen. Hoeveel gram xenondifluroide was daarvoor nodig?

Breng de reactie eerst in evenwicht:   $\text{I}_2 + 3 \; \text{XeF}_2 \rightarrow 2\; \text{IF}_3 + 3 \; \text{Xe}$ $$\text{massa IF}_3 = 62 \; \text{g}$$ $$\text{hoeveelheid IF}_3 = \frac{62 \; \text{g}}{183,894 \; \text{g/mol}} = 0,34 \; \text{mol}$$ $$\text{hoeveelheid XeF}_2=0,34 \cdot \frac{3 \; \text{mol XeF}_2}{2 \; \text{mol IF}_3} = 0,51 ; \text{mol}$$ $$\text{massa XeF}_2 = 0,51 \; \text{mol} \cdot (169,286 \; \text{g/mol}) = 86 \text{g}$$