29.3 Verschuiving van het evenwicht

Stel dat een reactiemengsel een evenwicht bereikt heeft en dat er van buitenaf een verandering wordt aangebracht. Deze verandering verstoort het evenwicht; er zullen netto veranderingen optreden totdat een nieuw evenwicht bereikt wordt. Men zegt dan dat het evenwicht verschuift. Deze verschuiven kan naar links of naar rechts plaatsvinden.