29 Kinetiek en evenwicht

In dit hoofdstuk staan de volgende leerdoelen uit het leerstofoverzicht van KIW centraal:

  • factoren die de snelheid van een reactie beïnvloeden
  • het botsingsmodel ter verklaring van de reactiesnelheid
  • energiediagram, reactie-energie, activeringsenergie en de invloed van een katalysator
  • uitdrukking van de gemiddelde en de ogenblikkelijke reactiesnelheid
  • de snelheidsvergelijking voor reacties in een homogeen reactiemengsel en de orde van een reactie
  • onderscheid tussen een aflopende reactie en een evenwichtsreactie
  • evenwichtsconcentraties en de evenwichtsconstante Kc
  • verschuiving van het chemisch evenwicht + Principe van Le Châtelier
  • vraagstukken i.v.m. chemisch evenwicht