30.1.1 Zuur-basereacties

In een zuur-basereactie geeft één van de reagentia (het zuur) een H+-ion af aan een ander reagens (de base).

De omkering van deze reactie is ook een zuur-basereactie, maar de rollen zijn omgekeerd:

Bij elk zuur hoort dus een geconjungeerde base en bij elke base een geconjungeerd zuur. Men kan ook zeggen dat zuren en basen in koppels voorkomen:

HClO/ClO                       HCN/CN                         NH4+/NH3