14.2.1 Druk in een vloeistof – Principe van de hydraulica

Net als een vaste stof wordt een vloeistof omlaag getrokken door de zwaartekracht, en de grond daaronder duwt omhoog. Echter, in het geval van een vloeistof is er ook een zijwaartse kracht. Het principe van de hydraulica stelt:

in ieder punt van een vloeistof werkt de druk gelijkelijk (isotroop) in alle richtingen.

De isotropie van vloeistofdruk is de reden dat een vloeistof zijwaarts stroomt tot het de randen van een vat bereikt. Het is ook de reden dat bijvoorbeeld een dam zo stevig gebouwd moet worden dat het een sterke zijwaartse druk kan weerstaan.