20.1.3 Snelheid als een vector

Hierboven definieerden wij de snelheid v op grond van de afgelegde weg s. Deze snelheid geeft geen informatie over de richting van de beweging.

Vaak is het echter belangrijk rekening te houden met de bewegingsrichting. Zo kan men bijv. aan beweging naar rechts een positieve snelheid toekennen, en aan beweging naar links een negatieve snelheid. De snelheid is dan een vector (of vectoriële grootheid). De definitie is dan

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}.$$

(Bij beweging in de negatieve richting neemt x af, dus zijn zowel ∆x als v negatief.)

De volgende notaties worden wel gebruikt:

  • $\mathbf{v}\ \text{of}\ \vec{v}$ voor de vectoriële snelheid
  • $v\ \text{of}\ |\mathbf{v}|\ \text{of}\ |\vec{v}|$ voor de scalaire snelheid (zonder richting)