20 Leerdoelen Kinematica

In dit hoofdstuk staan de volgende leerdoelen uit het leerstofoverzicht van KIW centraal:

  • rust en beweging, puntmassa, positie, afgelegde weg
  • eenparige rechtlijnige beweging
  • eenparige rechtlijnige versnelde beweging (ERVB) zonder en met beginsnelheid
  • x(t), v(t) en a(t) van ERVB, alsook de corresponderende grafische voorstellingen
  • vrije val: valversnelling
  • verticale worp omhoog
  • onafhankelijkheid van de bewegingen bij een tweedimensionale beweging: horizontale worp

De kinematica ofwel bewegingsleer richt zich op het beschrijven van beweging. In dit hoofdstuk worden de beginselen van de kinematica behandeld. Daarbij komt als belangrijke toepassing aan de orde de beweging van vallende en gelanceerde projectielen. Het verklaren van beweging op grond van krachten (de dynamica) wordt uitgesteld tot het volgende hoofdstuk.

De kinematica en dynamica samen vormen de mechanica. De mechanica die hier wordt beschreven is de klassieke mechanica in de traditie van Isaac Newton. Andere mechanische theorieën, zoals relativiteitstheorie en kwantummechanica, zijn nauwkeuriger, maar veel ingewikkelder. De klassieke mechanica is bruikbaar voor de meeste doeleinden.