34.5 Verwerkingsopgaven Algebraïsche bewerkingen

De antwoorden op deze opgaven zijn te vinden op pagina 620.

1 Bereken: $$\begin{align}
\frac{2}{5} – \frac{1}{6} & = \\
193 \; – (42 \; -(\; -77)) & = \\
\frac{8}{15} \cdot (-\frac{45}{56}) & =
\end{align}$$

2 Schrijf zonder haakjes: $$\begin{align}
3 \cdot (8a \; -5) & = \\
(20 + x)(20 \; -x) & = \\
(x-2)^2 & =
\end{align}$$

3 Schrijf als een macht of een product van machten: $$\begin{align}
\frac{7a^2 \sqrt{a}}{a^6} & = \\
\frac{(4x)^6}{y^2\sqrt{x}} & = \\
\sqrt[3]{\frac{p^2q^9}{r^6}} & =
\end{align}$$

4 Bereken de volgende logaritmen: $$\begin{align}
^3\!\log{81} & = \\
^4\!\log{8} & = \\
\ln \sqrt{e} & = \\
\log{0,00001} & = \\
^7\!\log{\frac{1}{49 \sqrt{7}}} & =
\end{align}$$

5 Vereenvoudig: $$\begin{align}
\log{\frac{x^2}{100y}} & = \\
\ln \sqrt{\frac{x^n}{e^{-x}}} & =
\end{align}$$

6 Als ln x = 3, bereken dan $$\frac{1-e^{2x}}{1 + e^{-2x}}.$$

7 Als P = x3 – 3x – 4 en Q = 6x7 – 2x2 + 5x, bepaal dan

a. de lineaire term in de som P + Q.

b. de kwadratische term in het product PQ.

8 De veelterm 2x2 + 7xc heeft –6 als een nulpunt.

a. Bepaal c.

b. Bepaal het andere nulpunt (voer een deling uit).

9. Als $M = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \; \text{en} \; N = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix},$

bereken dan MN en NM.