42.1.1 Statistische beschrijving – Frequenties

De frequentie f(x) van een waarde in een steekproef is het aantal malen dat deze waarde x voorkomt. De som van alle frequenties is gelijk aan de steekproefgrootte n.

 Nevenstaande tabel geeft de frequenties voor de antwoorden gegeven in de steekproef uit vorig voorbeeld. De som van de frequenties is n = 100.