25.2.2 Moleculen

Een molecuul is een kluitje atomen dat als eenheid functioneert. Binnen een molecuul zijn de atomen verbonden door sterke covalente bindingen.

Een moleculaire stof bestaat uit moleculen. Een moleculaire stof bestaat uit niet-geladen deeltjes, uit niet-metalen.

Voorbeelden:

  • Water (H2O) bestaat uit moleculen met waterstof : zuurstof in een 2 : 1 verhouding.
  • Bij waterstofperoxide (H2O2) is die verhouding 1 : 1. Het verschilt sterk van water!
  • Koolstofmonoxide (CO) en koolstofdioxide (CO2) zijn beide gassen die vrij kunnen komen in een verbranding. Zij verschillen in de verhouding koolstof : zuurstof. Koolstofmonoxide is zeer giftig in kleine hoeveelheden, maar koolstofdioxide wordt in ons lichaam gevormd.
Modellen van moleculen van water, waterstofhydroxide, koolstofmonoxide en koolstofdioxide. De balletjes stellen de atomen voor.