25.2.3 Ionen en Atoomrooster

Een ion is een elektrisch geladen atoom of molecuul. Zie paragraaf 25.4 voor meer informatie.

Niet alle stoffen zijn moleculair. In sommige gevallen zijn de atomen door covalente bindingen gerangschikt in een atoomrooster. Men kan het atoomrooster beschouwen als één gigantisch “molecuul”.

Voorbeelden: diamant (koolstofatomen); silica/kwarts (silicium en zuurstofatomen in 1:2 verhouding).

Diamant bestaat uit een rooster van koolstofatomen. Elk atoom is verbonden met vier buren.
Silica, ofwel kwarts, bestaat uit een rooster van silicium- en zuurstofatomen. Elk siliciumatoom is verbonden met vier zuurstofatomen; elk zuurstofatoom met twee siliciumatomen.