32.3.6 Ketonen

Net als bij een aldehyde bevat een keton een dubbelgebonden zuurstofatoom (een oxo-groep); maar nu in het midden van een koolstof keten: —C(=O)—. (Een keton is dus een “secundaire aldehyde”).

De uitgang van de naam is –on; door een getal geeft men aan, waar het zuurstofatoom aan de keten zit.

Het kleinste en meest bekende ketonmolecuul is propanon, meestal “aceton” genoemd. Dit molecuul is hier getekend.