32.3.7 Carbonzuren

Een carbonzuur bevat een –C(=O)OH groep, en combineert zo een aldehyde en een alcohol. Carbonzuren worden benoemd door -zuur toe te voegen aan de naam van een alkaan.

Een carbonzuur is inderdaad een zuur, volgens de reactie

-COOH đź ˘ -COO- + H+

Het negatieve ion dat overblijft, wordt benoemd met de uitgant –oaat.

Het bekendste carbonzuur is ethaanzuur, CH3COOH, beter bekend als “azijnzuur”. De geconjugeerde base CH3COO– heet ethanoaat of ook wel “acetaat”.