21.6.3 Potentiële energie van de zwaartekracht

De zwaartekracht is een conservatieve kracht. In de vorige paragraaf berekenden wij al hoeveel arbeid de zwaartekracht verricht wanneer een voorwerp omhoog of omlaaggaat. Hieruit volgt onmiddellijk:

$$U_z = m \cdot g \cdot y, $$

waarbij m de massa van het voorwerp is (in kg), en y de hoogte (in m) boven een vast gekozen nulpunt.