21.6.4 Potentiële energie van de veerkracht

Als wrijvingskrachten in een veer verwaarloosbaar zijn, is de veerkracht conservatief en kan men een potentiële energie definiëren. Uit de vorige paragraaf weten wij hoeveel arbeid een uitgerekte veer verricht wanneer deze terugspringt naar de uitgangspositie:

$$U_v = \frac{1}{2} k \; u^2. $$

Hierbij is

  • u   de vervorming van de veer, in meter (m);
  • Uv   de potentiële energie in de veer, in joule (J);
  • k    de veerconstante van de veer, in N/m.